Архив сайта
Сентябрь 2020 (22)
Август 2020 (33)
Июль 2020 (32)
Июнь 2020 (34)
Май 2020 (35)
Апрель 2020 (31)
Календарь
«    Сентябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
ГОЛОСОВАНИЕ НА САЙТЕ
Какая страна, на Ваш взгляд, примет больше беженцев-черкесов из Сирии?
Российская Федерация
Соединенные Штаты Америки
Ни та, ни другая
СМС-помощь


Аслан Шаззо на сервере Стихи.ру


2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KAYIT İLANI

Rusya Federasyonu Hükümetinin 8 Ekim 2013 tarihli No 891 «Yabancı uyruklu vatandaşlar ve vatandaşlığı olmayan kişiler için eğitim öğretim kotasının oluşturulması» Kararnamesi ile belirlenen kotalar dahilinde yükseköğretim kurumlarına Federal Bütçeden tahsis edilen ödenekler hesabına.


2014-2015 eğitim öğretim yılı yabancı uyruklu öğrenci kayıt ilanıRusya Eğitim ve Bilim Bakanlığı ve Rossotrudniçestvo 2014-2015 eğitim öğretim yılında Rusya Federasyonu Hükümetinin 8 Ekim 2013 tarihli No 891 «Yabancı uyruklu vatandaşlar ve vatandaşlığı olmayan kişiler için eğitim öğretim kotasının oluşturulması» (ileride yabancı uyruklu vatandaşlar, eğitim öğretim kurumları ve kota olarak anılacaktır) Kararnamesi ile belirlenen kotalar dahilinde Federal Bütçeden tahsis edilen ödenekler hesabına yabancı uyruklu vatandaşlar, yurtdışında yaşayan soydaşlarımız ve vatandaşlığı olmayan kişilerin yükseköğretim kurumlarına kayıtlarının başladığını ilan ederler.

Rusya Federasyonunda Rusya Federasyonu Federal Bütçe ödenekleri hesabına eğitim ve öğretim yapacak yabancı uyruklu vatandaşlar üç aşamada seçilecektir.

I AŞAMA. Dış ülkelerde öğrenci adaylarının seçimi Rossotrudniçestvo tarafından bu ülkelerin devlet eğitim organlarının, Rusya Büyükelçiliklerinin ve yurtdışı temsilciliklerimizin katılımıyla gerçekleştirilecektir.

Yabancı uyruklu öğrenci adaylarına kendi tercihlerine göre birden altıya kadar (herhangi bir Federal bölgede en çok iki) eğitim kurumu seçme hakkı verilecektir. Ankette belirtilen eğitim öğretim kurumlarından hiç birinin şu veya bu nedenle adaya ilgi göstermemesi durumunda öğrenci adayının kaydının hangi eğitim kurumunda yapılacağına karar vermek hakkı Rusya Eğitim ve Bilim Bakanlığına ve Rossotrudniçestvo’ya aittir.

Yükseköğretim için önerilen yabancı uyruklu vatandaşların belge paketleri 15 Mart 2014 tarihine kadar sadece Rossotrudniçestvo’nun adresine gönderilecek, Rossotrudniçestvo da bunları Rusya Eğitim ve Bilim Bakanlığına iletecektir. Öğrenci adaylarından talep edilen belgelerin listesi ektedir.

II AŞAMA. 2014-2015 eğitim öğretim yılında eğitim yapmak için ülkeler tarafından önerilen yabancı uyruklu vatandaşların seçimi Rusya Eğitim ve Bilim Bakanlığı ile Rusya eğitim kurumları tarafından birinci aşamada seçilen yabancı öğrenciler tarafından sunulan belgeler esas alınarak gerçekleştirilecek, bu seçim sırasında yabancı uyruklu vatandaşlar için, yurtdışında yaşayan soydaşlarımız ve vatandaşlığı olmayan kişiler de dahil olmak üzere, kotalar Analitik bilgi sistemi yardımıyla oluşturulacak ve dağıtılacaktır.

III AŞAMA. Önerilen adaylardan her biri hakkındaki bilgiler incelendikten sonra alınan sonuçlar Rusya Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından Rossotrudniçestvo’ya gönderilecek, bu kurum da bunları yabancı büyükelçiliklere ve yurtdışındaki Rusya büyükelçilikleri ve temsilciliklerine iletecektir.

Yabancı uyruklu öğrenci adaylarının noter tasdikli Rusça çevirisi yapılmamış ve talep edilen şartlara göre düzenlenmemiş belge paketleri, ayrıca ülkede bulunan yabancı uyruklu vatandaşların kendi girişimleriyle şahsen sundukları belgeler dikkate alınmıyacaktır.

İçinde bulunduğumuz öğretim yılı içinde Rusya eğitim kurumlarında eğitim ve öğretimlerini tamamlayacak olan ve daha yüksek seviyede öğretimlerine devam etmek isteyenler o ülkeye tahsis edilen kotanın kapsamına dahil edilecektir.

29 Aralık 2012 tarihli No 273-FZ «Rusyada Eğitim ve Öğretim» Federal Yasası uyarınca yabancı uyruklu vatandaşlara ana eğitim programları kapsamında eğitim ve öğretim sırasında Federal bütçeden belirlenen kota dahilinde devlet akademik bursu ödenecek (başarı derecelerine bağlı olmadan tüm eğitim süresi boyunca), talebe yurtlarında kalan ve Federal bütçeden burs alan Rusya Federasyonu vatandaşları ile aynı şartlarda konaklama hakkı verilecektir.

Yabancı uyruklu vatandaşlar (üniversite mezunu uzmanlar) ek meslek eğitimi almak (mesleki performanslarını yükseltmek) amacıyla staj yapmak istedikleri takdirde bunlara devlet tarafından burs ödenmez ve eğitim kurumlarının öğrenci yurtlarında ücretsiz konaklama hakkı verilmez.

Yeterli derecede Rusça bilmeyen yabancı uyruklu vatandaşlar eğitim kurumlarının önhazırlık bölümleri ve önhazırlık fakültelerinde ek genel eğitim ve öğretim görmek hakkından yararlanırlar. Burada seçtikleri meslek dalında Rusça eğitim görmek için gerekli bilgiler edinirler ve aynı zamanda Federal bütçeden kendilerine öğrenci bursu tahsis edilir (başarı derecelerine bağlı olmadan tüm eğitim süresi boyunca). Önhazırlık fakülteleri ve bölümlerinde öğretim süresi bir yıldır ve ana meslek dalında yapılacak eğitim ve öğretimin süresine dahil değildir.

Yabancı uyruklu vatandaşların eğitim kurumunun bulunduğu yere kadar yolculuk masrafları kendilerine aittir ve (veya) sponsorlar tarafından ödenir.

Rusya Federasyonunda eğitim yapmak için Rusyaya gelen yabancı uyruklu vatandaşlar kendi hesaplarına ve (veya) sponsorların yardımıyla gönüllü sağlık sigortası poliçesi almak zorundadır.

Not 1. Yabancu uyruklu öğrenci adayları tarafından seçilen eğitim / meslek alanının adı ve şifresi eğitim dallarının listesinde yer alan ad ve şifreye uymalıdır.

Not 2. «Sanat ve Kültür» eğitim (meslek) grubunda eğitim görecek olan adaylar doğrudan kayıt yaptırmak istedikleri eğitim kurumuna girebilmek için ek yaratıcılık sınavına tabi tutulurlar. Bu durumda eğitim kurumları ek yaratıcılık sınavlarını 1 Haziran ile 1 Ağustos arasındaki dönemde düzenlerler. Rusya Federasyonu Kültür Bakanlığına bağlı yüksek eğitim öğretim kurumları aynı zamanda lisansüstü eğitim programları çalışmaları düzenlerler. Bu programların amacı sanat dallarında ve öğretmenlik mesleğinde yükseköğretim yapmak isteyen yetenekli gençler için mesleksel ve yaratıcılık düzeylerini geliştirme imkanı sağlamaktır. Bu adayların sanat alanında en az önlisans veya lisans diploması almış olmaları gerekir. Bu programlarda eğitim ve öğretim tam-zamanlı olarak gerçekleştirilir.

Not 3. Deniz ve hava taşımacılığı, su ve hava trafik kontrolü alanında eğitim görmek isteyen öğrenci adayları kayıt yaptırmadan önce sağlık kontrolünden geçmelidirler. Sağlık kontrol komisyonlarında adayların sağlık durumunun havacılık şartlarına uygun olup olmadığı denetlenir, adaylarla psikolojik sohbetler gerçekleştirilir, fiziksel hazırlık durumları incelenir.Bu denetim Rusya Federasyonunın ilgili sağlık kurumları, ve ilgili eğitim kurumlarının kliniklerinde gerçekleştirilir.

Ayrıca Uluslar arası Denizcilik Örgütü'nün Eğitim ve Vardiya Standartları Konusundaki 1978 tarihli konvansiyonu ve düzeltmelerinin gereksinimleri doğrultusunda su araçları ile ilgili meslek dallarında uzmanlaşmak isteyenlerden deniz taşıtlarında en az 12 aylık pratik yapmış olmaları talep edilir. Buna dahil olarak denizci kimliği istenir, ki bu sadece Rusya Federasyonu vatandaşlarına verilmektedir. Bu nedenle yabancı uyruklu vatandaşların Rusyada denizcilik eğitimi görebilmesi için gönderen taraf (yabancı devlet) adayların sağlık komisyonundan geçmesini ve denizcilik eğitim kurumlarında pratik çalışma yapmak için gerekli giderleri üstlenmelidir.

Not 4. Eğitim ve öğretim için gelen yabancı uyruklu vatandaşlar yanlarında pasaport, mezun oldukları okulların diplomalarının aslı ve eklerini, sağlık muayenesi sonuçlarını ve ek olarak (4x6 çapında) 7 fotoğraf bulundurmalıdırlar.

Yanınızda gerekli ekipman ve giysileri (seçilen bölgenin iklim şartlarına bağlı olarak) ve Rusyada bulunduğunuz dönemde masraflarınızı karşılamak için yeterli nakit para de bulundurmanız gerekir.

Adaylar kendilerini karşılayarak eğitim kurumunun bulunduğu yere götürmek ve Rusya Federasyonu topraklarında sağlık sigortası yaptırmak için gerekli masrafları kendileri karşılarlar (bu masraflar yaklaşık olarak 250 dolardan başlar (karşılama, eğitim kurumuna götürme), ayrıca yılda 250 dolar da sağlık sigortası poliçesi için ödenir).

Rusya Göçmenlik yasası hükümleri uyarınca öğrenci adayları en geç öğrenci giriş vizesinin süresinin dolmasından 20 takvim günü önce ülkeye giriş yapmış olmalıdırlar.

Adayları kabul eden eğitim kurumlarının adayın aile üyeleri veya diğer yakınlarının Rusyada kalmasıyla ilgili herhangi bir yükümlülükleri yoktur.

Gönderen taraf yabancı uyruklu vatandaşın eğitim öğretimini tamamladıktan sonra zamanında yurduna döneceğini ya da, Rusya yasalarını ihlal etmesi, hastalanması veya vefat etmesi halinde, eğitimine son verilerek yurduna gönderileceğini garanti etmelidir.

Ekler:

1. Belirlenen kotalar dahilinde Federal Bütçeden tahsis edilen ödenekler hesabına Rusya Federasyonunda eğitim öğretim görme dilekçesi (anketi ). Dosya pril 1.doc. 63.5KB

2. Rusya eğitim kurumlarına kayıt yaptırmak için gerekli belgelerin listesi ( dosya pril2.doc.30KB )

Министерство образования и науки РФ
 (голосов: 0)
Опубликовал administrator, 20-01-2014, 16:06. Просмотров: 2600
Другие новости по теме:
Çerkesler Anadilde Eğitim ve Televizyon Hakkı İçin ...
KAFFED Suriyeli Kardeşlerimiz İçin Bir kez Daha RF Devlet Ba ...
Adigey - Türkiye Üniversiteleri İşbirliği
10 Soruda Vizesiz Rusya: Püf Noktalarına Dikkat Edin, Kapıda ...
Kafkas Dernekleri Federasyonu NART AKADEMİSİ Açıldı ...